PALLMANN GmbH

PROPOZICE SOUTĚŽE

Soutěž je organizována společností PALLMANN GmbH.

Této soutěže jsou oprávněni se zúčastnit parketářské firmy a parketáři, kteří lakují s parketovým lakem PALL-X 96 (dále jen „účastník“).

Oprávnění k účasti na této soutěži je omezeno na následující země: Německo, Rakousko, Francie, Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Argentina, Uruguay, Velká Británie, USA, Polsko, Švýcarsko, Česká republika, Finsko, Nizozemsko, Ázerbájdžán, Gruzie, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Nový Zéland a Austrálie. Účastníci soutěže zašlou vypovídající fotografie (dále jen „příspěvky“) z průběhu a konečného výsledku svého objektu, při kterém použili výrobek PALL-X 96. Tyto fotografie je možné zaslat prostřednictvím online formuláře na www.woodfloorworldcup.com nebo emailem na adresu wfwc(at)pallmann.net v rámci těchto podmínek účasti. Zaslání více než jednoho příspěvku není povoleno.

Účastí na této soutěži účastník neodvolatelně dává společnosti PALLMANN GmbH časově a místně neomezené právo k jejich využití, použití a uchování. Účastník rovněž neodvolatelně souhlasí s tím, že PALLMANN GmbH může zaslané fotografie opakovaně využít prostřednictvím všech známých prostředků, publikací, veřejných prezentací, internetu a seminářů. Účastník svojí účastí potvrzuje souhlas s výše uvedenými oprávněními a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám. PALLMANN GmbH může tato oprávnění poskytnout výhradně společnostem v rámci Uzin Utz AG, případně licencovaným partnerským firmám. Poskytnutí těchto práv jiným než těmto vyjmenovaným třetím osobám je vyloučeno. Při uplatnění tohoto oprávnění nenáleží účastníkům žádná náhrada. Data poskytnutá účastníkem v rámci této soutěže použije PALLMANN GmbH výhradně pro účely této foto-soutěže a jejího uveřejnění.

Vyhlášení vítěze z každé účastnické země bude provedeno do termínu 31. 12. 2020, a to národní porotou složenou ze zástupců PALLMANN a třetí nezávislé osoby. Vítěz bude s výsledkem osobně obeznámen zástupcem PALLMANN GmbH a v lednu 2021 bude uveřejněn na www.woodfloorworldcup.com a webových stránkách PALLMANN. Vítězové z jednotlivých zemí se zúčastní finálního kola soutěže, a to v termínu 9. 6. 2021. Cestovní náklady pro vítěze (pro 1 osobu) hradí PALLMANN GmbH. Rezervaci cesty zajišťuje PALLMANN GmbH. V případě, že se vítěz nebude moci zúčastnit finálního kola, vyhrazuje si PALLMANN GmbH právo určit náhradního národního vítěze.

Pro realizaci této soutěže zpracuje PALLMANN GmbH některá osobní data účastníků, jako např. příjmení, jméno, fotku účastníka, adresu, telefonní číslo nebo emailovou adresu. Osobní data účastníků této soutěže budou PALLMANN GmbH nebo PALLMANN GmbH pověřenými spolupracujícími partnery (např. internetovými agenturami) uchovány, použity a zpracovány výhradně pro účely této soutěže. Poskytnutí těchto dat jiným třetím osobám je vyloučeno. Osobní data budou po ukončení soutěže vymazána.

Účastník je srozuměn a souhlasí, že v rámci soutěže může být jeho osobní fotografie, jméno a země původu uveřejněny v tištěných médiích, webových stránkách PALLMANN GmbH a sociálních sítích, jako např. Facebook nebo Instagram. Účastník má právo v rámci ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů na vymazání, opravu či omezení zpracovaných dat a právo stížnosti k příslušným dozorovým orgánům. K vymazání dat postačuje zaslání neformálního požadavku emailem na adresu wfwc(at)pallmann.net nebo faxem +49 931 27964-68. V případě požadavku na výmaz dat před ukončením soutěže je zároveň ukončena účast účastníka v soutěži.

Tato soutěž není v žádném spojení s Facebook, Instagram nebo LinkedIn a není jimi ani podporována, organizována či sponzorována. Facebook, Instagram nebo LinkedIn nejsou kontaktními osobami. Dotazy, komentáře nebo stížnost nelze adresovat Facebook, Instagram nebo LinkedIn nýbrž na wfwc(at)pallmann.net. Zmíněné sociální sítě nejsou zodpovědné za v rámci soutěže zveřejněné obsahy. Jejich právní zodpovědnost je vyloučena. Platí právo Spolkové republiky Německo.

Případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti s touto soutěží adresujte prosím PALLMANN GmbH na adresu wfwc(at)pallmann.net.