PALLMANN GmbH

OSALLISTUMISEHDOT

Kilpailun järjestää PALLMANN GmbH.

Osallistumisoikeus on jokaisella parketinasennusliikkeellä ja jokaisella lattia-asennuksia suorittavalla yrityksellä, joka käyttää yrityksessään PALLMANNin tuotetta PALL-X 96, ("Osallistuja").

Osallistumisoikeus on rajoitettu seuraaviin maihin: Saksa, Itävalta, Ranska, Ruotsi, Espanja, Portugali, Argentiina, Uruguay, Iso-Britannia, USA, Puola, Sveitsi, Tšekki, Suomi, Hollanti, Azerbaidžan, Georgia, Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Uusi-Seelanti, Australia.

Kilpailussa osallistujia pyydetään lähettämään PALL-X 96 -kohteestaan kuvia, joista välittyy yleiskuva osallistujien ammattitaidosta ja valmiista pinnasta, ("Kilpailuvastaukset"). Kuvat voidaan lähettää verkkolomakkeella osoitteessa www.woodfloorworldcup.com tai sähköpostitse yhdessä näiden osallistumisehtojen kanssa osoitteeseen wfwc(at)pallmann.net. Useampien kilpailuvastausten lähettäminen ei ole sallittua.

Osallistumalla osallistujat antavat PALLMANN GmbH:lle peruuttamattoman oikeuden kaikkien tämän kilpailun puitteissa toimitettujen valokuvien ajallisesti ja paikallisesti rajoittamattomaan hyödyntämiseen, tallennukseen ja käyttöön. PALLMANN GmbH saa oikeudet rajoittamattomasti, myös toistuvaan hyödyntämiseen kaikilla tunnetuilla käyttötavoilla, kustannus-, julkaisutarkoituksissa, Internetissä sekä tapahtumissa esittelyä varten. Osallistumalla osallistujat vahvistavat olevansa oikeutettuja edellä mainittujen käyttöoikeuksien myöntämiseen ja vapauttavat PALLMANN GmbH:n näiltä osin ulkopuolisten esittämistä vaatimuksista. PALLMANN GmbH saa luovuttaa näin myönnetyt käyttöoikeudet tai antaa niihin alilisenssin ainoastaan Saksan osakelain (AktG) 15 §:n mukaisesti etuyhteydessä oleville yrityksille, luovuttaminen tai alilisenssin antaminen muille kolmansille osapuolille ei ole sallittu. Näiden käyttöoikeuksien myöntämisestä ei osallistujille anneta minkäänlaista korvausta. PALLMANN GmbH käyttää tämän kilpailun puitteissa lähetettyjä osallistujien tietoja ainoastaan valokuvakampanjan toteuttamiseen ja siitä johtuviin julkaisuihin.

31.12.2020 kulloinkin PALLMANNin kokoama tuomaristo valitsee kaikista toimitetuista kuvista maakohtaisen voittajan jokaisessa osallistuvassa maassa vapaan harkintansa mukaan. Tammikuussa 2021 PALLMANN GmbH tiedottaa maakohtaisia voittajia henkilökohtaisesti ja voittajat ilmoitetaan osoitteessa www.woodfloorworldcup.com ja PALLMANN-verkkosivuilla. Näin valitut maakohtaiset voittajat osallistuvat lopulliselle kierrokselle 9.6.2021 Würzburgissa. Maakohtaisten voittajien matkakustannukset (vain yksi henkilö, jos osallistuja on yritys) maksaa PALLMANN GmbH. PALLMANN GmbH varaa matkan. Mikäli valittu maakohtainen voittaja ei voi osallistua lopulliselle kierrokselle, PALLMANN GmbH pidättää oikeuden määrätä toisen maakohtaisen voittajan.

Kilpailun toteuttamiseksi PALLMANN GmbH käsittelee osallistujien tiettyjä henkilötietoja, kuten esim. etunimi, sukunimi, valokuva (kuva osallistujasta), osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite. PALLMANN GmbH:lle kilpailun puitteissa toimitettuja henkilötietoja tallennetaan, käsitellään ja käytetään PALLMANN GmbH:ssa sekä tarvittaessa PALLMANN GmbH:n toimeksiannosta yhteistyökumppanilla (esim. Internet-agentuurit) ainoastaan kilpailun toteuttamiseen ja suorittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Henkilötiedot poistetaan, kun kilpailu on käyty kokonaan loppuun.

Osallistuja suostuu siihen, että hänen lähettämänsä valokuvan, hänen nimensä ja kotimaansa saa julkaista kilpailun puitteissa kirjallisissa viestimissä ja PALLMANN GmbH:n verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla, kuten esim. Facebookissa tai Instagramissa.

Osallistujilla on asianosaisena Saksan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (DSGVO) mainitut oikeudet, erityisesti oikeus poistamiseen, oikaisuun, käsittelyn rajoittamiseen sekä valitusoikeus vastaavalle valvontaviranomaiselle. Poistamiseen riittää vapaamuotoinen viesti sähköpostitse osoitteeseen: wfwc(at)pallmann.net tai faksilla numeroon: +49 931 27964-68. Jos pyyntö tietojen poistamiseen tapahtuu ennen kilpailun päättymistä, osallistuminen kilpailuun ei ole enää mahdollista.

Kilpailu ei ole missään yhteydessä Facebookiin, Instagramiin tai LinkedIn:iin, eikä Facebook, Instagram tai LinkedIn tue, järjestä tai sponsoroi sitä. Facebook, Instagram tai LinkedIn eivät toimi yhteyshenkilöinä. Kilpailua koskevat kysymykset, kommentit tai valitukset on osoitettava osoitteeseen wfwc(at) pallmann.net, ei Facebookille, Instagramille tai LinkedIn:lle. Nämä eivät vastaa kilpailun puitteissa julkaistuista sisällöistä.

Valitusoikeutta ei ole. Voimassa on Saksan liittotasavallan lainsäädäntö.

Jos sinulla on kilpailua koskevia kysymyksiä tai havaintoja, ota yhteyttä PALLMANN GmbH:hon osoitteessa wfwc(at)pallmann.net.