PALLMANN GmbH

DEELNAMEVOORWAARDEN

De wedstrijd wordt georganiseerd door PALLMANN GmbH.

Ledere bedrijf dat parket legt en iedere ondernemer die vloeren legt en die het PALLMANN-product PALL-X 96 in zijn bedrijf gebruikt, is gerechtigd om deel te nemen (“Deelnemer”).

Het recht om deel te nemen is beperkt tot de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Spanje, Portugal, Argentinië, Uruguay, Groot-Brittannië, VS, Polen, Zwitserland, Tsjechië, Finland, Nederland, Azerbeidzjan, Georgië, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Nieuw-Zeeland en Australië.

Bij de wedstrijd wordt van de Deelnemers verwacht foto's van hun PALL-X 96-projecten die een totale indruk geven van het vakmanschap en de vervaardigde oppervlakken weergeven, in te zenden (“Bijdrage”). De foto's kunnen via het online formulier op www.woodfloorworldcup.com of per e-mail met meezending van deze deelnamevoorwaarden aan nieuwsbrief.pallmann(at)uzin-utz.com worden verstuurd. Het inzenden van meerdere Bijdragen is niet toegestaan.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen verleent de Deelnemer aan PALLMANN GmbH binnen het kader van deze wedstrijd het onherroepelijke recht op een tijdelijk en plaatselijk onbeperkt en onbegrensd gebruik, opslag en verwerking van alle ingezonden foto's. PALLMANN GmbH ontvangt de rechten zonder beperking, ook voor herhaalde toepassing via alle bekende soorten gebruiks- en publicatiedoeleinden, zowel voor internet als voor demonstraties op evenementen. Door zijn deelname bevestigt de Deelnemer dat hij het recht heeft om bovenstaande gebruiksrechten te verlenen en stelt PALLMANN GmbH in zoverre schadeloos tegen claims van derden. PALLMANN GmbH mag de zo verkregen gebruiksrechten uitsluitend aan de volgens § 15 AktG verbonden ondernemingen overdragen resp. in sublicentie geven; overdracht of in sublicentie geven aan overige derden is uitgesloten. Voor de verlening van deze gebruiksrechten ontvangt de Deelnemer geen vergoeding. De in het kader van deze wedstrijd ingezonden gegevens van de Deelnemer wordt door PALLMANN GmbH uitsluitend voor de uitvoering van de fotowedstrijd en de daaruit resulterende publicaties gebruikt.

Op 31 december 2020 wordt door een door PALLMANN samengestelde jury naar eigen inzicht onder alle inzendingen een winnaar per deelnemend land gekozen. In januari 2021 worden de winnaars per land door PALLMANN GmbH persoonlijk benaderd en de winnaars worden eveneens bekend gemaakt op www.woodfloorworldcup.com en de websites van PALLMANN. De zo gekozen winnaars nemen deel aan de eindronde op 9 juni 2021 in Würzburg, Duitsland. De reiskosten van de winnaars (bij deelnemende ondernemingen voor één persoon) neemt PALLMANN GmbH op zich. De boeking van de reis gebeurt door PALLMANN GmbH. Voor zover de gekozen landswinnaars niet bij de eindronde aanwezig kunnen zijn, behoudt PALLMANN GmbH zich het recht voor een andere winnaar in het betreffende land toe te kennen.

Voor de uitvoering van de wedstrijd worden door PALLMANN GmbH bepaalde persoonsgebonden gegevens van de Deelnemers, zoals voornaam, achternaam, foto (afbeelding van de Deelnemer), adres, telefoonnummer of e-mailadres verwerkt. De persoonsgebonden gegevens die aan PALLMANN GmbH in het kader van de wedstrijd overgedragen worden, worden door PALLMANN GmbH en eventueel ook in opdracht van PALLMANN GmbH door zijn samenwerkingspartners (bijv. internetproviders) uitsluitend voor de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Doorsturen van de gegevens aan andere derden vindt niet plaats. De persoonsgebonden gegevens worden na de volledige afhandeling van de wedstrijd gewist.

De Deelnemer verklaart zich ermee akkoord dat in het kader van de wedstrijd zijn opgestuurde foto, zijn naam en zijn land in gedrukte media en op de websites van PALLMANN GmbH alsook op de social-mediakanalen zoals Facebook of Instagram gepubliceerd mogen worden.

De Deelnemers hebben als betrokkene in de AVG genoemde rechten, in het bijzonder het recht op verwijdering, het recht op rectificatie, het recht op beperking van de verwerking en het recht op het indienen van een klacht bij een bevoegde toezichthoudende instantie. Voor het wissen is het voldoende een informeel bericht per e-mail te sturen naar: wfwc(at)pallmann.net of te faxen naar: +49 931 27964-68. Vindt het verzoek tot verwijdering van de gegevens plaats vóór de beëindiging van de wedstrijd, dan is een verdere deelname aan de wedstrijd niet meer mogelijk.

De wedstrijd is uitdrukkelijk niet gerelateerd aan Facebook, Instagram of LinkedIn en wordt niet door Facebook, Instagram of LinkedIn ondersteund, georganiseerd of gesponsord. Als contactpersoon staan Facebook, Instagram of LinkedIn niet ter beschikking. Vragen, opmerkingen of klachten die de wedstrijd betreffen, dient u te sturen aan wfwc@pallmann.net en niet aan Facebook, Instagram of LinkedIn. Deze social-mediakanalen zijn niet verantwoordelijk voor de in het kader van de wedstrijd gepubliceerde content.

De beslissing van de jury is bindend. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt.

Bij vragen of klachten in verband met de wedstrijd richt u zich tot PALLMANN GmbH onder wfwc(at)pallmann.net.