PALLMANN GmbH

VILLKOR FÖR DELTAGANDE

Tävlingen anordnas av PALLMANN GmbH.

Alla parkettläggningsföretag och golvläggningsföretag som använder PALLMANN-produkten PALL-X 96 i sitt arbete är berättigade att delta (”deltagare”).

Företagen som får delta begränsas till följande länder: Tyskland, Österrike, Frankrike, Sverige, Spanien, Portugal, Argentina, Uruguay, Storbritannien, USA, Polen, Schweiz, Tjeckien, Finland, Nederländerna, Azerbajdzjan, Georgien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Nya Zeeland och Australien.

För att vara med i tävlingen ska deltagarna skicka in bilder av sina PALL-X 96-objekt som ger ett helhetsintryck av hantverket och det färdiga området (”bidrag”). Bilderna kan skickas med onlineformuläret på www.woodfloorworldcup.com, eller som e-post tillsammans med dessa villkor för deltagande till wfwc(at)pallmann.net. Det är inte tillåtet att skicka mer än ett bidrag.

Genom att delta ger deltagaren PALLMANN GmbH den oåterkalleliga rätten till tidsmässigt och rumsligt oinskränkt och obegränsad rätt till användning, lagring och användning av alla bilder som skickas in som en del av denna tävling. PALLMANN GmbH har dessa rättigheter utan begränsning, även för upprepad användning med alla kända användningssätt, för publicering, utgivning, på Internet och för demonstration vid evenemang. Med sitt deltagande bekräftar deltagaren att han eller hon har rätt att bevilja ovan angiven användarrätt och befriar därmed PALLMANN GmbH från eventuella krav från tredje part. PALLMANN GmbH får endast överlåta eller underlicensiera denna användarrätt till anslutna företag i enlighet med § 15 i den tyska aktiebolagslagstiftningen, överlåtelse eller underlicensiering till annan tredje part är utesluten. Deltagaren erhåller ingen ersättning för bevilja denna användarrätt. PALLMANN GmbH kommer endast att använda data som skickas in av deltagaren som en del av denna tävling för att genomföra fotokampanjen och därur resulterande publikationer.

Den 31 december 2020 kommer en nationell vinnare i varje deltagande land att väljas ut av en jury sammansatt av PALLMANN efter eget gottfinnande. I januari 2021 meddelar PALLMANN GmbH personligen vinnaren i varje land, vinnarna kommer även att tillkännages på www.woodfloorworldcup.com och på PALLMANN:s webbplats. Vinnaren i varje land deltar sedan i slutrundan som äger rum den 9 juni 2021 i Würzburg. PALLMANN GmbH bekostar vinnarnas resa (endast för en person från varje land om vinnaren är ett företag). Resan bokas av PALLMANN GmbH. Om ett lands valda vinnare inte har möjlighet att delta i slutrundan förbehåller sig PALLMANN GmbH rätten att utse en annan vinnare i det landet.

För att kunna genomföra tävlingen måste PALLMANN GmbH behandla vissa personuppgifter från deltagarna, exempelvis för- och efternamn, fotografi (deltagarens foto), adress, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna som skickas till PALLMANN GmbH inom ramen för tävlingen kommer uteslutande att sparas, behandlas och användas av PALLMANN GmbH samt i förekommande fall på uppdrag av PALLMANN GmbH av samarbetspartner (t.ex.internetbyråer) för att genomföra tävlingen. Personuppgifterna kommer inte att vidarebefordras till annan tredje part. När tävlingen är avslutad kommer dessa personuppgifter att raderas. Deltagaren samtycker till att det inskickade tävlingsfotografiet, hans eller hennes namn och hemland får publiceras i tryckta medier, på PALLMANN GmbH:s webbplats samt på sociala medier som Facebook och Instagram.

Deltagarna har rätt till de rättigheter som anges i GDPR, särskilt rätten att ta bort, korrigera, begränsa behandlingen och rätten att lämna in ett klagomål till den behörig tillsynsmyndighet. Om deltagaren önskar ta bort uppgifter räcker det att  skicka ett mejl till: wfwc(at)pallmann.net eller ett fax till: +49 931 27964-68. Om begäran om att ta bort uppgifter skickas innan tävlingen har avslutats kan deltagaren inte fortsätta tävlingen.

Tävlingen står uttryckligen inte på något sätt i relation till Facebook, Instagram eller LinkedIn och stöds , organiseras och sponsras inte av Facebook, Instagram eller LinkedIn. Facebook, Instagram och LinkedIn är inte tillgängliga som kontakter. Frågor, kommentarer eller klagomål om tävlingen ska skickas till wfwc@pallmann.net och inte till Facebook, Instagram eller LinkedIn. De ansvarar inte för innehåll som publicerats i samband med denna tävling.

Juryns beslut kan inte överklagas. Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller.

Om du har några frågor eller klagomål i samband med tävlingen ber vi dig kontakta PALLMANN GmbH på wfwc(at)pallmann.net. Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller.