PALLMANN GmbH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO KONKURSU PALL-X 96 WOOD FLOOR WORLD CUP

Wypełnij lub zarejestruj się online po adresem www.woodfloorworldcup.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2020.

ulotka

UCZESTNIK
INFORMACJE O OBIEKCIE
INFORMACJE O REALIZACJI
Aufbau/Ergänzende Info
MATERIAŁY ZDJĘCIOWE
Prosimy o przesłanie mailem min. 1, a maks. 10 zdjęć obiektu, w którym użyto PALL-X 96 na adres wfwc@pallmann.net. Zdjęcia powinny dać jury jak największą możliwość oceny obiektu, gotowej powierzchni i ogólnego wrażenia. Idealne byłyby również zdjęcia z obróbki, zdjęcia przed/po oraz ujęcia detali.
Przesyłanie zdjęć (co najmniej 1 zdjęcie, maks. 10 zdjęć, maks. 10 MB)
Tak, chcę zgłosić moją realizację parkietu do konkursu PALL-X 96 WOOD FLOOR WORLD CUP.